Υπηρεσίες

Το χρωματοπωλείο μας εγγυάται τη μέγιστη δυνατή ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών που σας παρέχει. Δεν αρκείται όμως αποκλειστικά στη πώληση, αλλά, προς εξυπηρέτηση των καταναλωτών μας, διαθέτουμε, επιπλέον, τις εξής υπηρεσίες:

• Πλήρης υποστήριξη και παροχή πληροφοριών για το προϊόν που αγοράζετε

• Μεταφορά των προϊόντων που αγοράζετε στο δικό σας χώρο*

• Εγγύηση καλής λειτουργίας για τα προϊόντα που αγοράζετε, σε συνδυασμό με τις εταιρείες κατασκευής των προϊόντων

• Άμεση αντικατάσταση προϊόντος σε περίπτωση ελαττωματικής κατασκευής, αν και εφόσον δεν έχει χρησιμοποιηθεί από τον αγοραστή

• Άμεση ανταπόκριση σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης κατά τις ώρες λειτουργίας της επιχείρησης

• Συχνές προσφορές με απίστευτες τιμές σε τακτά χρονικά διαστήματα μέσα από την ιστοσελίδα μας

* Η μεταφορά προϊόντων στο δικό σας χώρο γίνεται σε ορισμένες περιοχές της Αττικής και σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, ανάλογα και με την παραγγελία σας. Για περισσότερες πληροφορίες, σας παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας